Kom gerust langs in onze winkel voor het volledige assortiment

Winkelwagen: 0 item(s)
 • Veilig betalen
 • Gratis levering vanaf 50,- €
 • Eenvoudig retourneren
 • Belgische merken
 • Bestel telefonisch

Algemene verkoopsvoorwaarden

1. ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden (“Verkoopsvoorwaarden”) zijn van toepassing op alle bestellingen en verkooptransacties via de website http://www.pure-axessories.com (de “Online Shop”) met betrekking tot de op de website www.pure-axessories.com aangeboden producten (“Product(en)”). De website www.pure-axessories.com is eigendom van en wordt beheerd door PURE AXESSORIES gcv, Palepelstraat 25A, 9830 Sint-Martens Latem, met ondernemingsnummer 0685.561.950 (de "Verkoper", "wij" of "ons", afhankelijk van de context), die optreedt als verkoper van de Producten.

Door een bestelling te plaatsen op www.pure-axessories.com aanvaardt u deze Verkoopsvoorwaarden volledig en zonder voorbehoud. De Verkoper behoudt zich het recht voor de Verkoopsvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Eventuele wijzigingen in de Verkoopsvoorwaarden zullen slechts van toepassing zijn op bestellingen die op of na de datum van wijziging worden geplaatst.

Wij raden u aan een kopie van deze Verkoopsvoorwaarden af te printen of op uw harde schijf op te slaan wanneer u beslist om een bestelling te plaatsen via www.pure-axessories.com. 

2. EEN BESTELLING PLAATSEN OP DE WEBSITE WWW.PURE-AXESSORIES.COM

Om Producten te kunnen bestellen op www.pure-axessories.com, dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • U hebt uw naam en voornaam, uw adres, telefoonnummer, e - mailadres, betalingsgegevens en andere vereiste informatie doorgegeven;
 • U bent ten minste 18 jaar oud;
 • Indien u betaalt met een betaalkaart, dient u eigenaar of gevolmachtigde houder te zijn van een geldige betaalkaart om Producten te kopen;

Als u een persoonlijke account aanmaakt, dient u ook een persoonlijke gebruikersnaam (uw e-mailadres) en wachtwoord aan te maken. Bescherm uw wachtwoord altijd en geef dit aan niemand door, want u persoonlijk bent verantwoordelijk voor elke aankoop die met uw gebruikersnaam en wachtwoord wordt gedaan.

Bestellingen op de website www.pure-axessories.com doorlopen onderstaand proces:

 • U kiest de Producten;
 • U voert uw betalingsgegevens in en kiest uw leveringsadres;
 • De betaling wordt goedgekeurd;
 • Wij sturen u een bevestiging van ontvangst van de bestelling via e-mail van zodra de betaling is verwerkt;
 • Wij innen de betaling van uw betaalkaart;
 • Wij verzenden de Producten;
 • U ontvangt de Producten.

3. VERWERKING VAN DE BESTELLING

Bestellingen geplaatst via www.pure-axessories.com zijn niet bindend voor de Verkoper. Zij worden slechts bindend voor de Verkoper nadat de Verkoper uw bestelling heeft geaccepteerd. Wij kunnen er om welke reden dan ook ervoor voor kiezen om uw bestelling niet te accepteren.
Nadat we uw bestelling hebben ontvangen, sturen we per e-mail een bevestiging van ontvangst van de bestelling met uw bestelnummer en details van de bestelde Producten. Deze bevestiging van ontvangst betekent niet dat uw bestelling is geaccepteerd. De acceptatie van uw bestelling en het afsluiten van het verkoopcontract vindt pas plaats indien en van zodra de bestelde Producten naar u zijn verzonden. Ook na verzending van de Producten behouden wij ons het recht voor uw bestelling te annuleren zolang u de bestelde Producten nog niet hebt ontvangen.

Wij behouden ons onder meer het recht voor om een bestelling niet te accepteren of te annuleren indien:

 • Op het moment dat de bestelling geplaatst werd, er zich een fout van technische aard voordeed op de website www.pure-axessories.com of er op de website www.pure-axessories.com foutieve prijsinformatie werd vermeld;
 • Het bestelde product niet beschikbaar is (indien het bestelde product niet beschikbaar is zullen wij u dit per e-mail laten weten);
 • De verstrekte facturatie- of betalingsgegevens onjuist of niet verifieerbaar zijn;
 • Onze beveiligingssystemen aangeven dat de bestelling abnormaal of mogelijk frauduleus is;
 • Wij redenen hebben om aan te nemen dat de klant jonger is dan 18 jaar.

Indien wij een bestelling annuleren of weigeren omwille van de bovenstaande redenen zullen wij in voorkomend geval de eventueel reeds betaalde prijs van het product en de leveringskosten terugstorten.

4. PRIJZEN, VERZEND- EN VERWERKINGSKOSTEN EN BELASTINGEN

De prijzen vermeld op www.pure-axessories.com zijn inclusief BTW. Zij gelden enkel voor bestellingen geplaatst via www.pure-axessories.com.

Niettegenstaande wij www.pure-axessories.com met de nodige zorg hebben opgebouwd, kunnen er zich mogelijk fouten voordoen in de op de website www.pure-axessories.com weergegeven prijzen. Enige foutief weergegeven prijzen zullen door ons zo spoedig mogelijk worden gecorrigeerd en zullen in ieder geval niet bindend zijn voor ons.

Afzonderlijke kosten voor verzending (vracht -, leverings – en portokosten), verwerking en eventueel daarop van toepassing zijnde belastingen worden weergegeven wanneer u uw bestelling plaatst.

De verzendkosten worden aangegeven bij het winkelmandje. De tarieven voor de Benelux en Frankrijk staan hieronder. Voor verzending naar andere landen, gelieve ons te contacteren om het juiste tarief te ontvangen

Land

Verzendkost

Gratis levering
bij een bestelling vanaf:

Levertermijn

België

7.50 €

90,- €

1 à 3 werkdagen

Nederland

8.90 €

150,- €

2 à 4 werkdagen 

Luxemburg

9.20 €

150,- €

2 à 4 werkdagen

Duitsland

9.80 €

180,-€

2 à 5 werkdagen

Frankrijk

13.80 €

180,- €

2 à 5 werkdagen

Rest van Europa

30,- €

300,- €

op aanvraag

 

5. BESCHIKBAARHEID EN LEVERING VAN PRODUCTEN 

De Verkoper garandeert niet dat alle Producten die op de website www.pure-axessories.com worden geadverteerd beschikbaar zijn. De Verkoper behoudt zich het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, bepaalde Producten te wijzigen, uit het assortiment te nemen, of niet langer beschikbaar te stellen.

We proberen bestelde Producten op tijd te leveren. Er kunnen echter redenen zijn waarom we niet tijdig kunnen verzenden en onze streefdata niet worden gehaald. Een leveringsdatum moet bijgevolg worden beschouwd als een niet-bindende inschatting en niet als een resultaatsverbintenis om de Producten op de streefdatum te leveren.

U moet bij de levering controleren of u de Producten in goede staat hebt ontvangen en of de inhoud van het pakket compleet is. Het is uw verantwoordelijkheid om ons zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen van eventuele beschadigingen aan de Producten of van enige tekorten.

In het geval u de levering of ontvangst van Producten onredelijk lang uitstelt nadat we u op de hoogte hebben gebracht dat we hebben geprobeerd de Producten bij u te bezorgen, of indien u een verkeerd leveringsadres hebt opgegeven waardoor de levering mislukt is, worden de Producten aan ons geretourneerd. Indien de Producten na de eerste poging tot levering in de 7 werkdagen daarop volgend niet bezorgd kunnen worden en aan ons worden geretourneerd, dan nemen wij aan dat u het recht heeft uitgeoefend om de koop te herroepen en zodra wij de bestelling terug hebben ontvangen zullen wij u de aankoopprijs, exclusief de kosten voor verzending, verwerking en eventueel daarop van toepassing zijnde belastingen terugbetalen in overeenstemming met onze regeling voor het terugnemen van Producten en de terzake geldende wettelijke bepalingen.

6. AFBEELDINGEN VAN PRODUCTEN OP WWW.PURE-AXESSORIES.COM

De weergave van de kleuren van de Producten op deze website is onder meer afhankelijk van de instellingen van de monitor en de grafische kaart van de bezoeker van de website. Afgebeelde kleuren kunnen bijgevolg afwijken van de werkelijke kleuren van de Producten.

7. BETALING

Voor de afhandeling van de online betalingen werken wij samen met EUROPABANK. EUROPABANK  is een sterke speler in Europa op het gebied van beveiligde online betalingen. Wij hebben geen toegang tot de confidentiële betalingsgegevens van onze kopers. Betaling vindt enkel plaats via een goedgekeurde betaalkaart. Goedgekeurde  betaalkaarten worden op de website van www.pure-axessories.com vermeld. U moet de gegevens van de betaalkaart verstrekken wanneer u uw bestelling plaatst. De kosten worden in rekening gebracht als de bestelde Producten worden verzonden. We leveren de Producten pas aan u als de uitgever van de kaart het gebruik van de kaart voor betaling van de bestelde Producten heeft goedgekeurd.

8. RETOURZENDINGEN

Als u een Product heeft gekocht voor uw eigen persoonlijke gebruik als consument en u gebruik wilt maken van uw recht om het contract te herroepen, moet u onze klantenservice (per e-mail: info@pure-axessories.com of per post : Pure Axessories gcv, Polderdreef 43, 9840 De Pinte) daarvan binnen 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering via e-mail of telefonisch op de hoogte stellen en een verzoek tot retournering indienen. Uw herroepingrecht kan u niet uitoefenen voor Producten die volgens uw specificaties zijn vervaardigd of die voor u specifiek bestemd zijn, die snel bederven of beperkt houdbaar zijn, hetzij nog die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verpakking na de levering is geopend.

Indien onze Klantenservice dit verzoek goedkeurt zal zij u per e-mail de noodzakelijke instructies geven voor de retournering.

U heeft eveneens het recht om door u op de website www.pure-axessories.com gekochte Producten te retourneren indien deze gebrekkig zijn. U dient daartoe zo spoedig mogelijk na levering (max. 7 dagen) een verzoek in te dienen bij onze klantendienst. Indien onze Klantenservice dit verzoek goedkeurt zal zij u per e-mail de noodzakelijke instructies geven voor de retournering.

Wij zullen verzoeken tot retournering in ieder geval slechts goedkeuren indien het een compleet product betreft (bijvoorbeeld, de twee onderdelen die een paar vormen moeten samen worden geretourneerd),  het product nog niet werd gewassen of gebruikt (anders dan redelijk gebruik voor het passen van de kledij), en de producten in de originele verpakking worden teruggestuurd.

Het is uw verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat de Producten veilig en beschermd zijn gebleven terwijl ze in uw bezit waren. Behandel de Producten met zorg en retourneer ze in de staat waarin ze aan u zijn geleverd. Pak de Producten zorgvuldig in.

Vervanging of terugbetaling van de aankoopprijs kan pas plaatsvinden nadat alle terug te zenden Producten door ons zijn ontvangen. De kosten van terugzending zijn ten uwe laste, behoudens ingeval van retournering wegens een gebrek in het Product.

Als u Producten retourneert 1) waarvoor u uw herroepingrecht niet kan uitoefenen; 2) die zich niet in de oorspronkelijke staat bevinden; 3) die niet goed zijn verpakt; 4) waarvan Producten ontbreken; 5) waarvoor u niet voor de aflevering hebt betaald of 6) waaraan u niet de benodigde zorg hebt besteed bij het terugsturen van die Producten, behouden we ons het recht voor om uw retourzending te weigeren en terugbetaling af te wijzen of om u kosten in rekening te brengen voor benodigde reparaties, opnieuw opslaan of vergelijkbare directe kosten die het gevolg zijn die betalingen die aan u moeten worden terugbetaald (onverminderd van de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen).

9. OMSTANDIGHEDEN DIE WIJ REDELIJKERWIJS NIET IN DE HAND HEBBEN

We zullen al het mogelijke doen om onze verplichtingen na te komen. We kunnen echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor een vertraging of het niet nakomen van afspraken als de vertraging of het niet nakomen van afspraken wordt veroorzaakt door omstandigheden die wij niet in de hand hebben. Als er een vertraging optreedt, zullen wij onze verplichtingen zo snel als redelijkerwijs mogelijk is, nakomen.

10. AANSPRAKELIJKHEID

Deze Verkoopbepalingen beschrijven op volledige en exhaustieve wijze al onze verplichtingen en aansprakelijkheid met betrekking tot de levering van de Producten. Voor zover wettelijk toegestaan, gelden er voor de Verkoper geen andere garanties, voorwaarden of andere regelingen dan welke in deze Verkoopbepalingen zijn vermeld.

Wij zijn niet aansprakelijk op grond van wanprestatie, onrechtmatige daad of anderszins, voor enig economisch verlies (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, verlies van inkomen, winst- en/ of omzetderving of voorziene besparingen), verlies van data, verlies van goodwill of reputatieschade, of elke andere onrechtstreekse, indirecte, onvoorzienbare, bijzondere of gevolgschade, op welke wijze dan ook ontstaan. Niets in deze Verkoopsvoorwaarden doet echter afbreuk aan uw rechten op grond van de wet en niets in deze Verkoopsvoorwaarden is bedoeld om aansprakelijkheid uit te sluiten ingeval van bedrog of opzettelijke fout.

11. PERSOONSGEGEVENS

Alle persoonsgegevens die de Verkoper verkrijgt via www.pure-axessories.com zullen vertrouwelijk worden behandeld. De Verkoper engageert zich om de persoonsgegevens die verstrekt worden te behandelen en verwerken in overeenstemming met de Belgische wet van 8 december 1992 inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. U kan te allen tijde toegang krijgen tot alle gegevens die op u betrekking of deze laten corrigeren door een brief te richten aan de Verkoper. De door U verstrekte gegevens zullen gebruikt worden voor het beheer van onze relatie met u als onze klant, voor direct marketing en voor de globale beeldvorming van het cliënteel. U kan zich te allen tijde kosteloos tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden verzetten door een brief te richten aan de Verkoper.

12. CONTACTGEGEVENS

Als u nog vragen hebt over het kopen van Producten via www.pure-axessories.com, kunt u per e-mail (info@pure-axessories.com) of telefoon (+32 9 385 47 07)  contact opnemen met onze Klantenservice van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur, uitgezonderd op feestdagen.

13. WOONSTKEUZE

Voor de verbintenissen die u hierbij aangaat, doet u uitdrukkelijk en uitsluitend woonstkeuze op het bij de bestelling, door U doorgegeven adres.

14. SPLITSBAARHEID

Indien enige bepaling (of enig deel daarvan) van deze Verkoopsvoorwaarden onwettig of onafdwingbaar zou zijn, kan dergelijke bepaling (of het relevante deel daarvan) worden afgescheiden van de rest van de Verkoopsvoorwaarden en blijven de overblijvende bepalingen van de Verkoopsvoorwaarden onverminderd van kracht.

15. TOEPASSELIJK RECHT

Elke betwisting met betrekking tot de interpretatie of de toepassing van deze Verkoopsvoorwaarden, valt onder de toepassing van het Belgisch recht en onder de uitsluitende bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent.